HYDRAULIK  tel. tel. +48 505 817 550      

Zawory grzybkowe

Zawór grzybkowy swoją nazwę zawdzięcza charakterystycznemu kształtowi elementu odcinającego przepływ wody, który wizualnie jest podobny do grzyba. Tego typu zawór składa się z ruchomego trzpienia, zamknięcia / odcięcia o kształcie grzybka, korpusu, dławnicy. W zależności od potrzeb możemy zakupić zawory żeliwne, zawory ze stali kwasoodpornej, zawory ze stali węglowej. W budynkach  mieszkalnych i użytkowych tego typu zawory są stosowane np. do szybkiego, lokalnego odcięcia dopływu wody. W przypadku dłuższej nieobecności w domu (np. wyjazd na urlop) zaleca się zakręcić zawory aby odciąć dopływ wody do instalacji znajdującej się już w obrębie lokalu co zabezpieczy nas np. przed zalaniem mieszkania w razie jakiejś awarii lub wystąpienia zdarzenia skutkującego uszkodzeniem rur.

Zawory grzybkowe mogą być gwintowane wewnętrznie lub zewnętrznie. Możemy je również sklasyfikować ze względu na rodzaj kołnierza, tzn. mogą być: bez kołnierzowe, kołnierzowe i między kołnierzowe. Zamknięcie zaworu może być dodatkowo wspomagane sprężyną (nie jest to oczywiście konieczność). Zawory grzybkowe oprócz zastosowań w budownictwie mieszkaniowym można spotkać również w przemyśle, np. w gazociągach, petrochemii.

 

Zawory grzejnikowe służą do zamykania ,otwierania i regulowania strumienia ciepła  przepływającego przez grzejnik.Stosuje się zawory grzejnikowe kątowe i proste.Do instalacji grawitacyjnych są odpowiednie zawory grzejnikowe z podwójną regulacją .Zadaniem ich jest zamykanie i otwieranie przepływu oraz wstępna regulacja  eksploatacyjna strumienia masy czynnika przepływającego przez grzejnik.W wodnych instalacjach pompowych i parowych niskoprężnych do wyłączania grzejników używa się zaworów grzejnikowych z pojedynczą regulacją.W wodnych instalacjach pompowych przy zastosowaniu zaworów grzejnikowych z pojedynczą regulacją w celu stałego dławienia przepływu umieszcza się -w złączkach zaworów grzejnikowych -Kryzy dławiące z otworami o średnicy określonej w projekcie.Kryzy wykonuje się z metali nie żelaznych lub tworzyw sztucznych jako płaskie okrągłe elementy o grubości 0,5 -1 mm .Otwory w kryzach są wykonane przez wiercenie.W nisko temperaturowych instalacjach wodnych dwu rurowych z obiegiem pompowym stosuje się tez zawory grzejnikowe z podwójną regulacją .Zawory te spełniają dwa zadania:Służą do regulacji montażowej oraz miejscowej ręcznej .Zastosowanie grzejnikowych zaworów dwu nastawnych pozwala na wyeliminowanie kryz dławiących-jako element regulacji trwałej wraz z towarzyszącymi im zaworami odcinającymi

Masz problem? Zadzwoń! Dobry hydraulik czeka pod tel. 505 817 550.

Zamów bezpłatną wycenę zlecenia